Migrationsverket logotyp

2016-02-03

Att synliggöra EU:s medfinansiering

Här finns information om vilka krav som ställs på stödmottagare när det gäller att synliggöra EU:s medfinansiering i projektarbetet. Inför en ansökan kan det vara bra att även fundera kring kommunikationsinsatser och informationsmaterial.

För att sprida kunskap och kännedom om EU:s roll och betydelse för projektfinansieringen ska projekt som medfinansierats av Asyl-, migrations- och integrationsfonden använda fondens logga i allt informations- och kommunikationsmaterial. Även annat material som projektet tillhandahåller bör kompletteras med Asyl-, migrations- och integrationsfondens logga. Syftet är att öka allmänhetens kännedom om Europeiska unionen som medfinansiär.

Alla stödmottagare har en skyldighet att synliggöra att deras projekt medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Föreskrifterna kring informations- och kommunikationsinsatser  regleras i delegerade förordningen EU nr 1048/2014 samt i genomförandeförordning EU nr 1049/2014.

Vi har sammanställt en Guide för synliggörande av projekt.PDF Guiden som i första hand är till för att underlätta i kraven för synliggörande av EU:s medfinansiering ger även en del tips gällande hur ni kan förstärka projektets arbete med resultat- och erfarenhetsspridning. Den är också till hjälp för planeringen inför en ansökan samt i själva genomförandet av ett projekt som beviljats medfinansiering från AMIF.

Om reglerna om synliggörande av EU:s medfinansiering inte efterlevs kan medfinansiering utebli, helt eller delvis, och återkrav kan komma att riktas mot ert projekt.

Logo­typer och mallar

Asyl-, migra­tions- och integ­ra­tions­fon­dens logotyp, svensk version

Ladda ner png-bildöppnas i nytt fönster
Ladda ned wmf-bildöppnas i nytt fönster
Ladda ned eps-bildöppnas i nytt fönster

Asyl-, migra­tions- och integ­ra­tions­fon­dens logotyp, engelsk version

Ladda ner png-bildöppnas i nytt fönster
Ladda ned wmf-bildöppnas i nytt fönster
Ladda ned eps-bildöppnas i nytt fönster

Power­point-mallar

Ladda ner en svensk mallPowerpoint
Ladda ner en engelsk mallPowerpoint