Migrationsverket logotyp

Mallar, manualer och blanketter

Här har vi samlat de mallar och blanketter ni behöver för att driva ert projekt.

Ansökan om stöd

Manual för Hur du skapar en ansökan om stöd i ProjektrummetPDF

För stödmottagare som ska bekräfta riktigheten i de uppgifter som lämnas i ansökan om stöd ska blanketten Bekräftelse av ansökanPDF användas.

Samar­bete med projekt­partner

Använd Avsiktsförklaring projektpartnerPDF för att bekräfta samarbete med projektpartner. Blanketten är i förkommande fall en obligatorisk bilaga till ansökan om stöd från AMIF.

Ansökan om förskotts­ut­be­tal­ning

För stödmottagare som ska bekräfta riktigheten i de uppgifter som lämnas i ansökan om förskott ska blanketten Bekräftelse av ansökanPDF användas.

Ansökan om utbe­tal­ning

Manual för Hur du skapar en ansökan om utbetalning i ProjektrummetPDF

För stödmottagare som ska bekräfta riktigheten i de uppgifter som lämnas i ansökan om utbetalning ska blanketten Bekräftelse av ansökan om utbetalning PDFanvändas.

Observera att bekräftelsen ska skickas in via mejl, undertecknad av behörig firmatecknare.

Ansökan om ändring

Manual för Hur du skapar en ansökan om ändring i ProjektrummetPDF

För stödmottagare som ska bekräfta riktigheten i de uppgifter som lämnas i ansökan om ändring ska blanketten Bekräftelse av ansökanPDF användas.

Tids­re­do­vis­ning och avdel­nings­be­slut

En tidrapport ska fyllas i om ni har anställda i projektet med en arbetstid som varierar eller som är timanställda. Tidrapporten ska fyllas i löpande under projektets gång.

Om ni har medarbetare anställda i er organisation som under en period ska arbeta i ett projekt som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden behöver ni upprätta ett avdelningsbeslut.

Tidsredovisning och avdelningsbeslut kan komma att begäras in.

Mall för tidsredovisningExcel

Mallar för avdel­nings­be­slut

Mall för att upprätta avdelningsbeslut för personal med månadslön som arbetar heltid eller fast andel i projektetPDF

Mall för att upprätta avdelningsbeslut för personal med månadslön som arbetar varierande del i projektetPDF

Full­makt

Om du som behörig firmatecknare inte själv kan skriva under ansökan om stöd, medfinansieringsavtal, ansökan om utbetalning, ansökan om ändring eller något annat relevant dokument kan du skriva en fullmakt för en annan person. Fullmakten ska inkomma i original per post.

Mall du kan använda vid framtagande av fullmaktWord

Veri­fiera målgrupp

Manual som är framtagen som hjälp för att verifiera målgruppenPDF

Exem­pel­mallar delta­gar­listor

Som hjälp till er stödmottagare så finns exempelmallar på hur deltagarlistor för olika ändamål kan se ut. Exemplen är framtagna för att uppfylla AMIF:s krav på dokumentering av målgruppen respektive deltagare.

Deltagarlista målgruppPDF
Deltagarlista deltagare PDF

I manualen Verifiera målgrupp kan ni läsa mer om kraven kring verifiering och dokumentering.

Synliggör EU:s medfi­nan­sie­ring

Som stödmottagare har du skyldighet att synliggöra att ditt projekt medfinansieras av Asyl-, migrations-och integrationsfonden (AMIF). Projekt som medfinansierats av AMIF ska använda fondens logga i allt informations- och kommunikationsmaterial.

Använd Guide för synliggörande av projekt.PDF Den är till för att underlätta kring kraven för synliggörande av EU:s medfinansiering.

Om du bara söker AMIF:s loggor så hittar du dom i olika format nedan.

Asyl-, migra­tions- och integ­ra­tions­fon­dens logotyp, svensk version

Ladda ner png-bildöppnas i nytt fönster
Ladda ned wmf-bildöppnas i nytt fönster
Ladda ned eps-bildöppnas i nytt fönster

Asyl-, migra­tions- och integ­ra­tions­fon­dens logotyp, engelsk version

Ladda ner png-bildöppnas i nytt fönster
Ladda ned wmf-bildöppnas i nytt fönster
Ladda ned eps-bildöppnas i nytt fönster

Power­point-mallar

Ladda ner en svensk mallPowerpoint
Ladda ner en engelsk mallPowerpoint

Sidan senast uppdaterad: 2020-12-14

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?