Projekt som beviljats stöd från AMIF

Asyl-, migrations- och integrationsfonden medfinansierar projekt med tredjelandsmedborgare som målgrupp. Närmare 40 projekt runt om i landet har beviljats medfinansiering med 75% från fonden.

I länklistan till vänster kan du läsa mer om alla beviljade projekts verksamhet och målgrupper. 

Land Antal
Integration och Tillväxt i Norrbotten

Organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län
Stad: Luleå
Total budget: 7,000,000
Totalt ansökt EU-medel:
5,250,000
Start: 07/01/2016
Slut: 12/31/2019

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Best Practice Strömsund

Organisation: Strömsunds Kommun
Stad: Strömsund
Total budget: 8,366,131
Totalt ansökt EU-medel:
6,274,598
Start:
08/01/2016
Slut:
07/31/2019

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Nyanlända en resurs i Åre kommun, NYÅR

Organisation: Åre kommun
Stad: Åre
Total budget: 9,704,875
Totalt ansökt EU-medel: 7,278,656
Start: 08/01/2016
Slut: 07/31/2019

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

AMIR, Assesment and of Mental health and early Intervention for Refugees

Organisation: MIUN, Mittuniversitetet
Stad: Sundsvall
Total budget: 2,763,810
Totalt ansökt EU-medel: 2,072,858
Start: 07/01/2016
Slut: 06/30/2018

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

"En väg in" - En inkluderande mötesplats för arbete och företagande

Organisation: Hedemora kommun
Stad: Hedemora
Total budget: 18,475,253
Totalt ansökt EU-medel: 13,856,440
Start: 05/01/2015
Slut: 08/31/2019

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Connecting People - Sunne

Organisation: Sunne Kommun
Stad: Sunne
Total budget: 3,126,708
Totalt ansökt EU-medel: 2,345,031
Start: 05/01/2016
Slut: 12/31/2018

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Projekt Agata

Organisation: Uppsala kommun
Stad: Uppsala
Total budget: 5,160,791
Totalt ansökt EU-medel: 2,870,593
Start: 05/16/2016
Slut: 05/16/2018

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

SOH+ - Samhälls- och hälsoorientering+

Organisation: Västmanlands Kommuner och Landsting - VKL
Stad: Västerås
Total budget: 9,780,850
Totalt ansökt EU-medel: 7,335,638
Start: 06/01/2016
Slut: 05/31/2018

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Älskade barn i skolan (annat namn i finansplanen)

Organisation: Spånga-Tensta stadsdelförvalning
Stad: Stockholm
Total budget: 3,394,960
Totalt ansökt EU-medel: 2,546,220
Start: 07/01/2016
Slut: 06/30/2018

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

#VÄRME (Värdighet, Medkänsla och kunskap - en utbildning)

Organisation: Sveriges Kristna råd
Stad: Stockholm
Total budget: 4,918,937
Totalt ansökt EU-medel: 3,689,203
Start: 09/01/2016
Slut: 05/30/2019

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

VIDA- Välj Inkludering, Delaktighet, Aktivitet

Organisation: Länsstyrelsen i Stockholm
Stad: Stockholm
Total budget: 16,094,440
Totalt ansökt EU-medel: 12,070,830
Start: 08/15/2016
Slut: 02/15/2019

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Auktoriserade översättare

Organisation: Arbetsförmedlingen
Stad: Stockholm
Total budget: 3,570,046
Totalt ansökt EU-medel: 2,677,535
Start: 03/01/2016
Slut: 12/31/2017

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Kompetensintegration

Organisation: Riksteatern
Stad: Norsborg
Total budget: 742,141
Totalt ansökt EU-medel: 556,606
Start: 06/01/2016
Slut: 02/28/2017

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Utveckling från dag 1. Ideell sektor och nya former av samordning

Organisation: Studieförbundet Vuxenskolan, Örebro län
Stad: Örebro
Total budget: 7,241,497
Totalt ansökt EU-medel: 5,431,123
Start: 06/01/2016
Slut: 12/31/2018

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Asylrättens kärna

Organisation: Migrationsverket
Stad: Norrköping
Total budget: 26 384 004
Totalt ansökt EU-medel: 19 788 003
Start: 07/02/2016
Slut:

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Return Liaison Officer (RLO)

Organisation: Polismyndigheten
Stad: Norrköping
Total budget: 17,311,889
Totalt ansökt EU-medel: 12,983,916
Start: 06/01/2016
Slut: 12/31/2018

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

#fokus

Organisation: Sensus Östergötland Norra Småland
Stad: Linköping
Total budget: 8,230,710
Totalt ansökt EU-medel: 6,173,033
Start: 09/01/2016
Slut: 08/31/2019

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Konfektion 4.0

Organisation: Science Park Borås
Stad: Borås
Total budget: 2,326,500
Totalt ansökt EU-medel: 1,744,875
Start: 06/01/2016
Slut: 03/31/2017

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Integration med mobilen – stöd för språk och interkulturell kommunikation för nyanlända

Organisation: Chalmers tekniska högskola
Stad: Göteborg
Total budget: 5,548,807
Totalt ansökt EU-medel: 4,161,605
Start: 11/01/2016
Slut: 10/31/2018

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Mångfald i förskolan

Organisation: Kunskapnavet - Centrum för vuxnas lärande
Stad: Kalmar
Total budget: 2,987,779
Totalt ansökt EU-medel: 2,240,835
Start: 08/01/2016
Slut: 12/31/2017

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

BIU Online

Organisation: Ronneby kommun
Stad: Ronneby
Total budget: 17,765,235
Totalt ansökt EU-medel: 13,323,926
Start: 04/01/2016
Slut: 03/31/2018

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Stadsdelsmammor 2.0

Organisation: Arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs stad
Stad: Helsingborg
Total budget: 6,288,709
Totalt ansökt EU-medel: 4,716,532
Start: 08/01/2016
>Slut: 02/28/2020

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

RådRum

Organisation: Hållbar Utveckling Skåne
Stad: Malmö
Total budget: 15,812,884
Totalt ansökt EU-medel: 11,859,663
Start: 08/01/2016
Slut: 06/30/2019

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Stödplattform för migration och hälsa, MILSA 2.0

Organisation: Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, Malmö högskola
Stad: Malmö
Total budget: 13,087,526
Totalt ansökt EU-medel: 9,815,644
Start: 09/01/2016
Slut: 08/31/2019

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Projekt Diaspora

Organisation: Noaks Ark Syd
Stad: Malmö
Total budget: 4,846,435
Totalt ansökt EU-medel: 3,634,826
Start: 09/01/2016
Slut: 08/31/2018

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Hejsvenska

Organisation: Komvux Malmö Södervärn
Stad: Malmö
Total budget: 1,988,884
Totalt ansökt EU-medel: 1,491,663
Start: 05/15/2016
Slut: 05/15/2017

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Museer som integrativa arenor - nya perspektiv och inkluderingsmetoder

Organisation: Malmö Högskola / MIM Malmö Institute för Studie of Migration, Diversity and Welfare
Stad: Malmö
Total budget: 2,639,838
Totalt ansökt EU-medel: 1,979,879
Start: 04/01/2016
Slut: 03/31/2018

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Analysera rätt- för en ökad kvalitet i tillståndsprövning

Organisation: Migrationsverket
Stad: Norrköping
Total budget: 2,639,838
Totalt ansökt EU-medel: 14,345,531
Start: 07/01/2016
Slut:

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Migrationsalgoritmer/ Predicting migration flows

Organisation: Migrationsverket
Stad: Norrköping
Total budget: 6,359,662
Totalt ansökt EU-medel: 4,665,917
Start: 07/02/2016
Slut: 12/31/2017

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Identification Mission Project

Organisation: Polismyndigheten
Stad: Norrköping
Total budget: 3,112,034
Totalt ansökt EU-medel: 2,334,025
Start: 03/01/2016
Slut: 12/31/2018

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Cirkus för hopp och styrka

Organisation: Clowner utan gränser
Stad: Stockholm
Total budget: 8,004,010
Totalt ansökt EU-medel:
6,003,008
Start: 2017-09-01
Slut: 2020-09-01

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Lobben - Utbildning och ledarskap

Organisation: Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund
Stad: Östersund
Total budget: 6,032,284
Totalt ansökt EU-medel:
4,524,213
Start: 2017-09-01
Slut: 2019-08-31

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Barnens bästa vid återvändande

Organisation: Strömsunds kommun
Stad: Strömsund
Total budget: 13,312,587
Totalt ansökt EU-medel:
9,984,440
Start: 2017-07-01
Slut: 2020-06-30

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

SRK Återvändandeprocessen

Organisation: Svenska Röda Korset
Stad: Stockholm
Total budget: 5,904,873
Totalt ansökt EU-medel:
4,428,656
Start: 2017-07-01
Slut: 2020-06-30

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

ADIN (Adisa Införande)

Organisation: Migrationsverket
Stad: Norrköping
Total budget: 10,198,265
Totalt ansökt EU-medel:
7,648,699
Start: 2017-06-01
Slut: 2018-04-30

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-04

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?