Migrationsverket logotyp

Projekt som beviljats stöd från AMIF

Asyl-, migrations- och integrationsfonden medfinansierar projekt med tredjelandsmedborgare som målgrupp. Närmare 60 projekt runt om i landet har beviljats medfinansiering från fonden.

Du kan läsa mer om alla projekt. Du hittar dem uppdelade på AMIF:s tre huvudområden: asyl, integration och migration samt återvändande.  

Asyl

AMIF:s stöd ska förbättra mottagningskapaciteten och asylsystemet i Sverige, genom till exempel utveckling av samverkansmodeller mellan olika aktörer, bättre stöd till utsatta grupper, systematisk uppföljning, utvärdering och forskning eller till exempel utveckling av nya metoder och arbetssätt när det gäller hantering av vidarebosättning.

Integration och laglig migration

AMIF:s projektmedel ska bland annat leda till en bättre integration av tredjelandsmedborgare i Sverige. Målet med fonden är också att stödja den lagliga migrationen till Sverige i enlighet med arbetsmarknadens behov samt att vidareutveckla och förbättra förvaltningen hos aktörer i området.

Återvändande

Personer som inte beviljas uppehållstillstånd måste återvända till tredje land. Återvändandet behöver vara hållbart och präglat av humanitet. Finansierade projekt ska bland annat bidra till att öka genomförandet av utvisningsbeslut och utveckla metoder för en hållbar och human politik för återvändande tillsammans med lämplig övervakning.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-19

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?