Projekt som beviljats stöd från AMIF

Asyl-, migrations- och integrationsfonden medfinansierar projekt med tredjelandsmedborgare som målgrupp. Närmare 40 projekt runt om i landet har beviljats medfinansiering med 75% från fonden.

Du kan läsa mer om alla projekt. Du hittar dem uppdelade på AMIFs tre huvudområden: asyl, integration och migration samt återvändande.  

Asyl

AMIF:s stöd ska förbättra mottagningskapaciteten och asylsystemet i Sverige, genom till exempel utveckling av samverkansmodeller mellan olika aktörer, bättre stöd till utsatta grupper, systematisk uppföljning, utvärdering och forskning eller till exempel utveckling av nya metoder och arbetssätt när det gäller hantering av vidarebosättning.

Land Antal
Integration och Tillväxt i Norrbotten

Organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län
Stad: Luleå
Total budget: 7,000,000
Totalt ansökt EU-medel:
5,250,000
Start: 07/01/2016
Slut: 12/31/2019

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Best Practice Strömsund

Organisation: Strömsunds Kommun
Stad: Strömsund
Total budget: 8,366,131
Totalt ansökt EU-medel:
6,274,598
Start:
08/01/2016
Slut:
07/31/2019

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Projekt Agata

Organisation: Uppsala kommun
Stad: Uppsala
Total budget: 5,160,791
Totalt ansökt EU-medel: 2,870,593
Start: 05/16/2016
Slut: 05/16/2018

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

#VÄRME (Värdighet, Medkänsla och kunskap - en utbildning)

Organisation: Sveriges Kristna råd
Stad: Stockholm
Total budget: 4,918,937
Totalt ansökt EU-medel: 3,689,203
Start: 09/01/2016
Slut: 05/30/2019

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Utveckling från dag 1. Ideell sektor och nya former av samordning

Organisation: Studieförbundet Vuxenskolan, Örebro län
Stad: Örebro
Total budget: 7,241,497
Totalt ansökt EU-medel: 5,431,123
Start: 06/01/2016
Slut: 12/31/2018

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Asylrättens kärna

Organisation: Migrationsverket
Stad: Norrköping
Total budget: 26 384 004
Totalt ansökt EU-medel: 19 788 003
Start: 07/02/2016
Slut:

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Migrationsalgoritmer/ Predicting migration flows

Organisation: Migrationsverket
Stad: Norrköping
Total budget: 6,359,662
Totalt ansökt EU-medel: 4,665,917
Start: 07/02/2016
Slut: 12/31/2017

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Cirkus för hopp och styrka

Organisation: Clowner utan gränser
Stad: Stockholm
Total budget: 8,004,010
Totalt ansökt EU-medel:
6,003,008
Start: 2017-09-01
Slut: 2020-09-01

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Lobben – Utbildning och ledarskap

Organisation: Jämtland-Härjedalens idrottsförbund
Stad: Östersund
Total budget: 6,032,284
Totalt ansökt EU-medel:
4,524,213
Start: 2017-09-01
Slut: 2019-08-31

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

ADIN (Adisa Införande)

Organisation: Migrationsverket
Stad: Norrköping
Total budget: 10,198,265
Totalt ansökt EU-medel:
7,648,699
Start: 2017-06-01
Slut: 2018-04-30

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Lobben – Utbildning och ledarskap

Organisation: Gävleborgs idrottsförbund
Stad: Söderhamn
Total budget: 6,032,284
Totalt ansökt EU-medel:
4,524,213
Start: 2017-09-01
Slut: 2019-08-31

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Lobben – Utbildning och ledarskap

Organisation: Västernorrlands idrottsförbund
Stad: Örnsköldsvik
Total budget: 6,032,284
Totalt ansökt EU-medel:
4,524,213
Start: 2017-09-01
Slut: 2019-08-31

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Integration och laglig migration

AMIF:s projektmedel ska bland annat leda till en bättre integration av tredjelandsmedborgare i Sverige. Målet med fonden är också att stödja den lagliga migrationen till Sverige i enlighet med arbetsmarknadens behov samt att vidareutveckla och förbättra förvaltningen hos aktörer i området.

Land Antal
Nyanlända en resurs i Åre kommun, NYÅR

Organisation: Åre kommun
Stad: Åre
Total budget: 9,704,875
Totalt ansökt EU-medel: 7,278,656
Start: 08/01/2016
Slut: 07/31/2019

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

AMIR, Assesment and of Mental health and early Intervention for Refugees

Organisation: MIUN, Mittuniversitetet
Stad: Sundsvall
Total budget: 2,763,810
Totalt ansökt EU-medel: 2,072,858
Start: 07/01/2016
Slut: 06/30/2018

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

"En väg in" - En inkluderande mötesplats för arbete och företagande

Organisation: Hedemora kommun
Stad: Hedemora
Total budget: 18,475,253
Totalt ansökt EU-medel: 13,856,440
Start: 05/01/2015
Slut: 08/31/2019

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Connecting People - Sunne

Organisation: Sunne Kommun
Stad: Sunne
Total budget: 3,126,708
Totalt ansökt EU-medel: 2,345,031
Start: 05/01/2016
Slut: 12/31/2018

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

SOH+ - Samhälls- och hälsoorientering+

Organisation: Västmanlands Kommuner och Landsting - VKL
Stad: Västerås
Total budget: 9,780,850
Totalt ansökt EU-medel: 7,335,638
Start: 06/01/2016
Slut: 05/31/2018

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Älskade barn i skolan (annat namn i finansplanen)

Organisation: Spånga-Tensta stadsdelförvalning
Stad: Stockholm
Total budget: 3,394,960
Totalt ansökt EU-medel: 2,546,220
Start: 07/01/2016
Slut: 06/30/2018

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

VIDA- Välj Inkludering, Delaktighet, Aktivitet

Organisation: Länsstyrelsen i Stockholm
Stad: Stockholm
Total budget: 16,094,440
Totalt ansökt EU-medel: 12,070,830
Start: 08/15/2016
Slut: 02/15/2019

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Auktoriserade översättare (avslutat)

Organisation: Arbetsförmedlingen
Stad: Stockholm
Total budget: 3,570,046
Totalt ansökt EU-medel: 2,677,535
Start: 03/01/2016
Slut: 12/31/2017

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Kompetensintegration (avslutat)

Organisation: Riksteatern
Stad: Norsborg
Total budget: 742,141
Totalt ansökt EU-medel: 556,606
Start: 06/01/2016
Slut: 02/28/2017

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

#fokus

Organisation: Sensus Östergötland Norra Småland
Stad: Linköping
Total budget: 8,230,710
Totalt ansökt EU-medel: 6,173,033
Start: 09/01/2016
Slut: 08/31/2019

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Konfektion 4.0 (avslutat)

Organisation: Science Park Borås
Stad: Borås
Total budget: 2,326,500
Totalt ansökt EU-medel: 1,744,875
Start: 06/01/2016
Slut: 03/31/2017

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Integration med mobilen – stöd för språk och interkulturell kommunikation för nyanlända

Organisation: Chalmers tekniska högskola
Stad: Göteborg
Total budget: 5,548,807
Totalt ansökt EU-medel: 4,161,605
Start: 11/01/2016
Slut: 10/31/2018

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Mångfald i förskolan

Organisation: Kunskapnavet - Centrum för vuxnas lärande
Stad: Kalmar
Total budget: 2,987,779
Totalt ansökt EU-medel: 2,240,835
Start: 08/01/2016
Slut: 12/31/2017

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

BIU Online

Organisation: Ronneby kommun
Stad: Ronneby
Total budget: 17,765,235
Totalt ansökt EU-medel: 13,323,926
Start: 04/01/2016
Slut: 03/31/2018

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Stadsdelsmammor 2.0

Organisation: Arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs stad
Stad: Helsingborg
Total budget: 6,288,709
Totalt ansökt EU-medel: 4,716,532
Start: 08/01/2016
>Slut: 02/28/2020

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

RådRum

Organisation: Hållbar Utveckling Skåne
Stad: Malmö
Total budget: 15,812,884
Totalt ansökt EU-medel: 11,859,663
Start: 08/01/2016
Slut: 06/30/2019

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Stödplattform för migration och hälsa, MILSA 2.0

Organisation: Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, Malmö högskola
Stad: Malmö
Total budget: 13,087,526
Totalt ansökt EU-medel: 9,815,644
Start: 09/01/2016
Slut: 08/31/2019

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Projekt Diaspora

Organisation: Noaks Ark Syd
Stad: Malmö
Total budget: 4,846,435
Totalt ansökt EU-medel: 3,634,826
Start: 09/01/2016
Slut: 08/31/2018

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Hejsvenska

Organisation: Komvux Malmö Södervärn
Stad: Malmö
Total budget: 1,988,884
Totalt ansökt EU-medel: 1,491,663
Start: 05/15/2016
Slut: 05/15/2017

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Museer som integrativa arenor - nya perspektiv och inkluderingsmetoder

Organisation: Malmö Högskola / MIM Malmö Institute för Studie of Migration, Diversity and Welfare
Stad: Malmö
Total budget: 2,639,838
Totalt ansökt EU-medel: 1,979,879
Start: 04/01/2016
Slut: 03/31/2018

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Analysera rätt- för en ökad kvalitet i tillståndsprövning

Organisation: Migrationsverket
Stad: Norrköping
Total budget: 2,639,838
Totalt ansökt EU-medel: 14,345,531
Start: 07/01/2016
Slut:

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Återvändande

Personer som inte beviljas uppehållstillstånd måste återvända till tredje land. Återvändandet behöver vara hållbart och präglat av humanitet. Finansierade projekt ska bland annat bidra till att öka genomförandet av utvisningsbeslut och utveckla metoder för en hållbar och human politik för återvändande tillsammans med lämplig övervakning.

Land Antal
Return Liaison Officer (RLO)

Organisation: Polismyndigheten
Stad: Norrköping
Total budget: 17,311,889
Totalt ansökt EU-medel: 12,983,916
Start: 06/01/2016
Slut: 12/31/2018

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Identification Mission Project

Organisation: Polismyndigheten
Stad: Norrköping
Total budget: 3,112,034
Totalt ansökt EU-medel: 2,334,025
Start: 03/01/2016
Slut: 12/31/2018

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Barnens bästa vid återvändande

Organisation: Strömsunds kommun
Stad: Strömsund
Total budget: 13,312,587
Totalt ansökt EU-medel:
9,984,440
Start: 2017-07-01
Slut: 2020-06-30

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

SRK Återvändandeprocessen

Organisation: Svenska Röda Korset
Stad: Stockholm
Total budget: 5,904,873
Totalt ansökt EU-medel:
4,428,656
Start: 2017-07-01
Slut: 2020-06-30

Läs mer om projektetöppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-09

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.