Projekt Agata skapar kvalitetssäkrade verksamhetssystem i Uppsala kommun

Projekt Agata, drivs av Uppsala kommun, har beviljats medfinansiering från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Inom ramen för projekt Agata avser Uppsala kommun att utveckla asyl- och mottagningsprocessen för att minska vistelsetider i systemen samt möta de ökade behoven från kommunens tredjelandsmedborgare.

Kommunövergripande samordning av tredjelandsmedborgare

Uppsala kommun har under de senaste åren mött ett ökat intag av tredjelandsmedborgare som idag registreras inom en rad olika system inom kommunens olika förvaltningar. Kommunen har identifierat att det finns ett stort behov av samordning kring individen, samt av att skapa en helhetsbild och gemensamma planeringsförutsättningar för mottagandet av asylsökande och nyanlända.

Utveckla IT- och ärendehanteringssystem

Syftet med att utveckla kommunens IT- och ärendehanteringssystem är att få ett bättre prognosverktyg för planering av bostäder, skola och introduktionsinsatser för asylsökande och nyanlända. Detta skall möjliggöra för kommunen att erbjuda målgruppen effektiva insatser med hög kvalitet. Vidare avser utvecklingen av systemen att säkerställa effektiva strukturer för återsökning av bidrag.

Projektets målsättning är att utvecklade och förbättrade rutiner för prognosarbete, kostnadsanalyser samt återsökning av bidrag skall öka förutsättningarna för kommunen att erbjuda högre kvalitet på insatser för målgruppen. Arbetet kan även bidra till att Uppsala kommun får möjlighet att öka sin mottagningskapacitet.

Projektet beräknas pågå 1 juli 2016-1 juli 2018.

Webbsändning SKL den 28 maj 2018:
Agenda för integration länk till sändningenlänk till annan webbplats - hör mer om projektet ca 34 min in i programmet

Projektgruppen. Foto: Micheline Chidiac.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-25

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.