Utbildning i asylrätt och psykosocialt stöd ska stärka bemötandet av asylsökande

I projekt #VÄRME (Värdighet, Medkänsla och Kunskap - en utbildning) utbildas anställda och frivilliga inom kyrkan och civilsamhället för att kunna ge ett bättre stöd till asylsökande.

Med utgångspunkt i det ökade antalet asylsökande i Sverige som ofta kommer i kontakt med lokala kyrkor under sin asylprocess, har anställda och frivilliga i många församlingar uttryckt önskemål om förstärkt kompetens för att bättre kunna möta behoven hos denna målgrupp. Som stödmottagare ska Sveriges Kristna Råd, fram till våren 2019, ta ett samlat grepp för en utbildningssatsning tillsammans med Rådgivningsbyrån samt studieförbunden Blida och Sensus. Med drygt 3,7 miljoner i stöd från Asyl-, migrations- och integrationsfonden ska Sveriges Kristna Råd utbilda 800 personer, som beräknas nå ut till 10 000 personer ur målgruppen.

Kompetensutveckling inom asylrätt och psykosocialt stöd

Med utgångspunkt i det ökade antalet asylsökande i Sverige som ofta kommer i kontakt med lokala kyrkor under sin asylprocess, har anställda och frivilliga i många församlingar uttryckt önskemål om förstärkt kompetens för att bättre kunna möta behoven hos denna målgrupp. Som stödmottagare ska Sveriges Kristna Råd, fram till våren 2019, ta ett samlat grepp för en utbildningssatsning. Med drygt 3,5 miljoner i stöd från Asyl-, migrations- och integrationsfonden ska Sveriges Kristna Råd utbilda 800 personer, som beräknas nå ut till 10 000 personer ur målgruppen.

Ett komplement till befintliga stödstrukturer

En stärkt rättslig och psykosocial kompetens inom asyl- och flyktingmottagandet förväntas leda till ett mer kunskapsbaserat och uthålligt engagemang från aktörer som kan fungera som ett komplement till statliga och kommunala stödstrukturer.


Projektet beräknas pågå mellan 1 september 2016-30 maj 2019.

Följ projekt #VÄRME på Sveriges Kristna Råds webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Björn Cedersjö, Peter Carlsson och Arja Stenholm arbetar med projektet #VÄRME. Foto: Lise Wacker.

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-15

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.