Migrationsverket logotyp

2019-10-01

 Återvändande & Återintegration

Delegationen för migrationsstudier (Delmi) ska genom projektet Återvändande och återintegration undersöka återvändarnas egna erfarenheter av såväl självmant eller ofrivilligt återvändande som den efterföljande återintegrationen i ursprungslandet.

Projektet kommer att göra en studie, där två olika grupper kommer att intervjuas:

  • personer som återvänt självmant med återetablerings- eller/och återintegreringsstöd som de erhållit via Migrationsverket
  • personer som återvänder ofrivilligt med eller utan återintegreringsstöd erhållet via Migrationsverket.

Studien ska identifiera vilka utmaningar som finns i relation till befintliga stödstrukturer. Kunskapen avser att tydliggöra styrkor och svagheter i samverkan mellan de aktörer som arbetar med återvändande- och återintegrering vilket bidrar till bättre förutsättningar för framtida återvändande.

Projektet beräknas pågå till 31 december 2020 och medfinansieras med 6 820 246 SEK från AMIF.

Länk till projektets webbsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyheter på projektets webbsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster