Migrationsverket logotyp

Integration och laglig migration

AMIF:s projektmedel ska bland annat leda till en bättre integration av tredjelandsmedborgare i Sverige. Målet med fonden är också att stödja den lagliga migrationen till Sverige i enlighet med arbetsmarknadens behov samt att vidareutveckla och förbättra förvaltningen hos aktörer i området.

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-23

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?