Till­sam­mans i Tingsryds kommun

Projektfakta

  • Särskilt mål: Integration och laglig migration 
  • Utlysning: Öppen utlysning
  • Projektägare: Tingsryds kommun
  • Projektperiod: 2020-10-01—2022-12-31
  • Planerat antal deltagare: 100
  • Total budget: 7 063 059 kr
  • Beviljat AMIF stöd: 5 297 294 kr
  • Kontaktperson projektet: Louise Holm
  • Projektets webbsida:–

Samman­fatt­ning av projektet

I projektet ska 100 långtidsarbetslösa tredjelandsmedborgare i Tingsryds kommun närma sig arbetsmarknaden eller påbörja studier. Projektet ska utveckla åtta metoder för att ge rätt stöd till målgruppen samt lokala näringslivet och civilsamhället i deras arbete med målgruppen.

Beskriv­ning av projek­tets verk­samhet

Tingsryds kommun har beviljats medfinansiering från AMIF för projektet Tillsammans i Tingsryds kommun. Projektet ska genom sammanhållna planeringar, utbildningar och individuellt stöd få tredjelandsmedborgare närmare egenförsörjning. Tingsryds kommun ska utforma nya metoder för att effektivt kunna ge stöd till målgruppen och deltagare. Projektet ska därför testa, utforma och beskriva åtta metoder. I projektet ska samarbetet med lokala näringslivet utvecklas. Stöd till arbetsgivare i att ta emot och introducera praktikanter eller i kontakten med tredjelandsmedborgare ska tas fram. Företag ska i projektet ta del av utbildning i handledning och lokala näringslivet ska tillsammans med kommunen utforma jobbspår för lågutbildade.

Projektets mål är ökad sysselsättningsgrad och välbefinnande hos tredjelandsmedborgare i Tingsryds kommun.


Sidan senast uppdaterad: 2021-02-15