Genomföra projekt inom AMIF

Den här sidan med undersidor ger information om processer under projektets genomförande. Här finns detaljerad information om de delar som projekt som beviljats medfinansiering från AMIF behöver genomföra.

När ett projekt beviljats medfinansiering från Asyl-, migrations- och integrationsfonden behöver ni ta hänsyn till flera delar för att genomföra projektplanen och nå ett lyckat resultat. Informationen på de här sidorna ska ge stöd till dig under projektets gång. Processerna som vi beskriver är bland annat den kvartalsvisa rapporteringen som du och projektet ska lämna in i en ansökan om utbetalning för. AMIF vill även ge stödmaterial som kan vara användbart för projekt i olika situationer och skeenden under projektets gång. Det kan röra exempelvis ändringar, slutrapporter och den kontinuerliga kontakten inom AMIF:s regelverk.

Det ställs krav på projekt som beviljats medfinansiering att löpande synliggöra och informera om att projektet drivs med stöd från Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Information om och handledning för synliggörande av AMIF

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?