Ansök om utbetalning från AMIF

När ett projekt beviljas medfinansiering från AMIF ställs krav när det gäller rapportering och redovisning av stödet. Medfinansiering betalas ut fyra gånger per år utifrån hur projektet fortlöper och de kostnader som projektet redovisar.

För att det ska bli enklare för stödmottagare att planera arbetet med rapportering och redovisning finns fasta rapporteringstillfällen då stödmottagare ansöker om utbetalning för de kostnader som uppstått under föregående period.

Fyra gånger per år ska stödmottagare lämna en rapport till funktionen för fonderna på Migrationsverket där det framgår hur projektet fortlöper. Rapporten kallas Ansökan om utbetalning då den ligger till grund för att vi ska kunna betala ut ekonomiskt stöd till er utifrån de kostnader ni haft och redovisat under perioden. Stödmottagare ansöker om utbetalning i det digitala verktyget Projektrummet.

Ansökan om utbetalning påverkas av ansökan om ändring

All information i en påbörjad men inte inskickad ansökan om utbetalning raderas när en ansökan om ändring skickas in och beslutas (i de fall ändringen omfattar nya eller förändrade uppgifter avseende aktiviteter, risker, gemensamma indikatorer, projektägare, tredje part eller projektpartner). Redan inskickade ansökningar om utbetalningar påverkas inte.

Er ansökan ska lämnas vid fasta tidpunkter enligt följande:
30 april          (avser perioden 1 jan–30 mars)
31 juli            (avser perioden 1 april–30 juni)
31 okt            (avser perioden 1 juli–30 sep)
31 jan            (avser perioden 1 okt–31 dec)

Ytterligare detaljer om er rapportering och redovisning kan finnas fastställda i ert medfinansieringsavtal.

Ni behöver också inkomma med en bekräftelse på er ansökan via post. Blankett för Bekräftelse på ansökan om utbetalning.PDF

Mer information hittar du i manualerna Ansökan om utbetalning och Ansökan om ändring. Manualerna hittar du här

Slutrapport

När ert projekt avslutas kommer ni också att lämna en slutrapport till oss.

Här finns mer information om slutrapportering.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-29

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.