Mallar, manualer och blanketter

Här har vi samlat alla mallar och blanketter som ni behöver när ni driver ert projekt. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Tidsredovisning och avdelningsbeslut

En tidsrapport ska fyllas i om ni har anställda i projektet med en arbetstid som varierar eller som är timanställda. Tidsrapporten ska fyllas i löpande under projektets gång. Om ni har medarbetare anställda i er organisation som under en period ska arbeta i ett projekt som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden behöver ni upprätta ett avdelningsbeslut. Tidredovisning och avdelningsbeslut kan komma att begäras in.

Mall för tidsredovisning

Mall för tidsredovisningExcel

Mallar för avdelningsbeslut 

Mall för att upprätta avdelningsbeslut för personal med månadslön som arbetar heltid eller fast andel i projektetPDF
Mall för att upprätta avdelningsbeslut för personal med månadslön som arbetar varierande del i projektetPDF

Bekräftelse på ansökan

För stödmottagare som ska bekräfta riktigheten i de uppgifter som lämnas i ansökan om stöd/ändring/förskott så ska blanketten Bekräftelse av ansökanPDF användas.

För stödmottagare som ska bekräfta riktigheten i de uppgifter som lämnas i ansökan om utbetalning så ska blanketten Bekräftelse av ansökan om utbetalning PDFanvändas.
Observera att bekräftelsen ska inkomma i original per post.

Använd Avsiktsförklaring projektpartnerPDF för att bekräfta samarbete med projektpartner. Blanketten är i förkommande fall en obligatorisk bilaga till ansökan om stöd från AMIF.

Fullmakt

Om du som behörig firmatecknare inte själv kan skriva under ansökan om stöd, medfinansieringsavtal, ansökan om utbetalning, ansökan om ändring eller något annat relevant dokument kan du skriva en fullmakt för en annan person. Fullmakten ska inkomma i original per post.
Mall du kan använda vid framtagande av fullmakt.Word

Manualer

Hur du skapar en ansökan om stöd i ProjektrummetPDF
Hur du skapar en ansökan om utbetalning i ProjektrummetPDF
Hur du skapar en ansökan om ändring i ProjektrummetPDF

Synliggör EUs medfinansiering

Asyl-, migrations- och integrationsfondens logotyp,
svensk version

Ladda ned logotypöppnas i nytt fönster
Ladda ned eps-versionöppnas i nytt fönster

Asyl-, migrations- och integrationsfondens logotyp,
engelsk version

Ladda ned logotypöppnas i nytt fönster
Ladda ned eps-versionöppnas i nytt fönster

Powerpoint-mallar
Ladda ner en svensk mallPowerpoint
Ladda ner en engelsk mallPowerpoint

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-07

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.