Innan du ansöker om medfinansiering från AMIF

Att vara delaktig i Sveriges utveckling av migrationsprocessen och bidra i arbetet med att Sverige bättre tillvaratar alla människors kunskaper och erfarenheter är viktiga anledningar till att söka medel från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Din organisation kan bli en viktig del i arbetet med att utveckla EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik. Organisationen kan få möjlighet att utveckla verksamheten på ett sätt som annars kanske inte vore möjligt. Dessutom finns möjlighet att utveckla transnationella samarbeten.

Information om när det går att söka publiceras på www.migrationsverket.se/amif. Under vilken period utlysningen är öppen, vem som kan söka, hur mycket pengar som går att söka med mera tydliggörs i utlysningsvillkoren i samband med att en utlysning offentliggörs.

För att beviljas medfinansiering för krävs en genomarbetad projektansökan. Här beskriver vi hur ni kan gå till väga för att skriva en bra ansökan till Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och skapa bästa möjliga förutsättningar för att er ansökan ska kunna beviljas medfinansiering i samband med en öppen utlysning.

Gå igenom utlysningsvillkoren noggrant

Där beskrivs vad det går att söka medfinansiering för i den aktuella utlysningen samt vilka urvals- och tilldelningskriterier som kommer att tillämpas. Kontakta oss om ni har frågor om innehållet. Vi rekommenderar att ni läser hela det nationella programmet för fonden och de förordningar som gäller för arbetet med fonden.

Sveriges nationella program för Asyl-, migrations- och integrationsfondenPDF

Vad ni ska göra härnäst beror på om ni redan har en projektidé eller om ni behöver börja med att kartlägga er organisations behov utifrån fondens möjligheter. Ta hjälp av Projektidé eller Utforma ny idé i vänstermenyn. Tänk på att fondmedel från Asyl-, migrations- och integrationsfonden endast delas ut till projekt som bedrivs med tredjelandsmedborgare som målgrupp. Tredjelandsmedborgare är personer som är medborgare i ett land utanför EU:s medlemsstater. Även personer som kommer på anknytning till Sverige kan vara målgrupp i projekten under förutsättning att de är tredjelandsmedborgare. Personer med dubbelt medborgarskap, till exempel är medborgare i både tredjeland och inom EU, är inte målgrupp för Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Läs mer

Så lyckas du med ditt projekt – 5 goda råd från våra projektkoordinatorer
"Håll koll på tröskelvärden och dokumentera rubbet" – Slipp problem med LOU i ditt EU-projekt
"Regelverket, LOU och loggan är dina bästa vänner" – En erfaren projektledares bästa tips

Vad händer när ansökan har skickats in?

När ni har skickat in er ansökan kommer den att granskas och bedömas utifrån utlysningsvillkorens urvals- och tilldelningskriterier. Ibland ges möjligheter att komplettera ansökan. De ansökningar som bedöms ha störst möjligheter att bidra till genomförandet av programmet kommer att bedömas av fondens expertgrupp. Expertgruppen består av sakkunniga och kommer med rådgivande utlåtanden inför slutliga beslut av ansökningar. Slutligt beslut avseende er ansökan meddelas senast inom 90 dagar från det att en komplett ansökan kom in till funktionen för fonderna, dock tidigast 90 dagar efter det att utlysningsfönstret stängt.

Om ni beviljas stöd kommer vi att teckna ett medfinansieringsavtal med er. Vi kommer också att hålla inledande introduktionsmöten där regelverken och det fortsatta samarbetet gås igenom.

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-17

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.