Projektidé för medfinansiering från AMIF

De organisationer som redan har en projektidé och vill ansöka om medfinansiering från Asyl-, migrations-, och integrationsfonden kan, för att förbättra möjligheterna till medfinansiering, ha nytta av att bland annat förankra idén i den egna organisationen samt av att säkerställa kritiska delar.

a) Kontrollera att er projektidé faller inom ramen för utlysningen.
Förtydliga ert projekt och säkerställ att er projektidé faller inom ramen för utlysningen. I utlysningsvillkoren fastställs bland annat vilka åtgärder det går att söka medfinansiering för och under vilken tidsperiod utlysningen är öppen.

b) Skriv kortfattat ner er projektidé
Skriv ner övergripande mål, behov och syfte, tänkta aktiviteter och eventuella projektpartners, övergripande uppskattning av budget och målgrupp för projektet.

c) Kontakta oss för vägledning
Om ni vill diskutera underlaget och få respons från oss som arbetar med fonden kan ni skicka underlaget till fonderna@migrationsverket.se. Vår ambition är att återkomma till er inom 5 arbetsdagar med respons på er projektidé. Vi kommer särskilt titta på hur er idé faller inom ramen för utlysningen. Vi kommer också att titta på vilka gemensamma indikatorer från det nationella programmet som är lämpliga för er att arbeta gentemot. Några slutliga besked om er ansökan lämnas emellertid inte i detta skede.

d) Förankra ert projekt
I det här skedet rekommenderar vi att ni säkerställer att er projektidé är ordentligt förankrad i er organisation och hos eventuella projekt- och samarbetspartners. Vilka samarbeten ni har behov av beror på vilka problem ni vill lösa, projektets aktiviteter och mål. Har ni behov av fler samarbeten än de redan etablerade?

e) Undersök vilka krav som ställs på er ansökan
Skapa ett konto i vår e-tjänst Projektrummet. Bekanta er med ansökningsformuläret och de krav som ställs på er ansökan.

f) Utveckla er projektidé och säkerställ kritiska delar
Diskutera er projektidé med involverade aktörer igen. Ni har nu skapat er en bra bild av vilka krav som ställs på er ansökan utifrån flera olika aspekter. Ni har också fått respons på er projektidé från oss som arbetar med fonden. Det är hög tid att arbeta igenom projektplanen igen och säkerställa projektets kritiska delar såsom samarbeten, finansiering och projektbudget, målgrupp, syfte, mål och indikatorer. Fundera också kring vilka inköp ni kan behöva göra i projektet eftersom ni i er ansökan kommer att behöva ange vilka varor och tjänster ni planerar att köpa in.

g) Påbörja ansökan i projektrummet
Ni kan börja fylla i ansökan utan att lämna in den. Var tydliga och konkreta i er ansökan. Undvik facktermer och förkortningar.

h) Skicka in er ansökan
Dubbelkolla att er ansökan är komplett. Skicka in er ansökan. Lycka till!

Projektmodell

En stödmottagare får använda vilken projektmodell de vill. Vid en prövning av ansökan kommer endast projektets möjligheter att nå målen i projektet att bedömas.

Funktionen för fonderna på Migrationsverket kan komma att bjuda in till olika diskussioner och utbildningar kring hur EU-projekt drivs och vad som kan vara viktigt i en projektprocess. Dessa kommer inte att vara obligatoriska men kan vitalisera projektprocessen och vara gynnsamma för projektens måluppfyllelse.

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-20

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.