Förberedelser och rådgivning

Att bedriva projekt med stöd av Asyl-, migrations- och integrationsfonden innebär en mängd olika regelverk att förhålla sig till. Ta en tidig kontakt med funktionen för fonderna hos Migrationsverket för rådgivning och möjlighet att diskutera projektidéer.

Att bedriva projekt med stöd av Asyl-, migrations- och integrationsfonden innebär en mängd olika regelverk att förhålla sig till. Om du går igenom de dokument som beskriver fondens regelverk samt sätter dig in i vad som står i Sveriges nationella program kommer det att underlätta er ansökningsprocess. Om ni beviljas medfinansiering kommer också ert genomförande gå smidigare om ni känner till de hur regelverket ser ut.

Funktionen för fonderna hos Migrationsverket finns till för att stötta organisationer i genomförande av projekt samt guida genom regelfloran. Det är EU-kommissionen som fastställer regelverket kring fonden och det är fondförvaltningens uppgift att se till så att EU-medlen används på ett korrekt sätt. Därför kommer funktionen för fonderna även att granska och följa upp ert projekts resultat. 

Ta en tidig kontakt för att diskutera era idéer samt få tips och råd kring hur det är att driva EU-finansierade projekt. Kontakta gärna även organisationer som har erfarenhet av EU-projekt samt börja förankra projektidén i er organisation och hos eventuella projektpartners.

Möjlighet till konsultationsmöten

Nu finns det möjlighet att boka tid med funktionen för fondernas medarbetare för konsultation av er projektidé och utveckling av er ansökan.

Möten kommer att genomföras på funktionen för fondernas kontor i Stockholm (Liljeholmen) och Norrköping och varje möte beräknas ta cirka en timme. Konsultationsmöten erbjuds på följande tider och platser:

  • Vecka 42, torsdag 19/10, kl. 9–12 i Stockholm
  • Vecka 43, onsdag 25/10, kl. 13–16 i Norrköping
  • Vecka 45, torsdag 9/11, kl. 9–12 i Stockholm
  • Vecka 47, onsdag 22/11, kl. 9–12 i Norrköping

Inför ert möte behöver ni skicka in en kortfattad beskrivning av er projektidé (max två A4-sidor). Beskrivningen bör innehålla en kortfattad problem- och behovsanalys, övergripande mål och förväntade effekter och resultat för projektet, hur ni kommer att mäta projektets måluppfyllelse, vilken målgrupp ni ska arbeta med och på vilket sätt samt en uppskattning av projektets budget. Om inte denna information finns kan vi inte ta emot er för konsultation.

Har ni inte möjlighet att delta på plats i fondens lokaler finns möjlighet till konsultation via telefon.

Anmälan

Skicka er anmälan till fonderna@migrationsverket.se. Ange vilket datum ni i första hand önskar träffa funktionen för fondernas medarbetare och ett alternativt datum.

Anmäl er så snart som möjligt då antalet platser är begränsade. Högst två personer kan representera samma organisation. Vi behöver få in beskrivningen av er projektidé senast en vecka före mötet.

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-28

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.