Statsstödsregler begränsar

Om en organisation tidigare tagit emot stadsstöd finns särskilda regler.

EU:s så kallade statsstödsregler begränsar möjligheterna att stödja företag med EU-medel. Projekt som omfattas av detta bör kontakta funktionen för fonderna på Migrationsverket för råd i frågan, helst redan innan ett projekt börjar utformas. Endast i undantagsfall och efter godkännande av EU-kommissionen får det offentliga lämna stöd till enskilda. Syftet med reglerna är att se till att konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids.

Statsstöd kan se ut på många olika sätt. Om ett projekt exempelvis gynnar en grupp företag genom subventionerade nyttigheter eller tjänster av något slag kan det räknas som en form statsstöd. Rådgivning, kompetens- eller affärsutveckling, projekt för internationalisering, innovation med mera är exempel på sådana insatser.  

Om ett projekt berörs av reglerna om statsstöd sätter funktionen för fonderna upp särskilda villkor som det måste följa när det genomför projektet. Villkoren står i beslutet om stöd och begränsar till exempel vilka kostnader de kan få stöd för. Villkoren kan också innebära att de företag som gynnas av projektet måste vara med och medfinansiera projektet.

Läs mer om statsstöd på regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.