2017-06-22

Ny utlysning för insatser inom asyl, integration eller återvändande

Den 1 augusti öppnar en utlysning från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF. Organisationer kan ansöka om 75% medfinansiering för projektidéer inom asyl, integration eller återvändande.

Insatser med stöd från AMIF ska bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik och har tredjelandsmedborgare som målgrupp. I den kommande öppna utlysningen går det att ansöka om stöd inom samtliga mål i Sveriges nationella program. Totalt kan ca 300 miljoner SEK fördelas, beroende på fondens anslagstilldelning.

– Vi hoppas att aktörer med spännande projektidéer inom migrationsområdet tar chansen att söka stöd i höstens utlysning från AMIF, säger Mikael J. Zaar, ansvarig chef på Migrationsverket. 

Fondens medel kan sökas av staliga myndigheter, lokala och regionala offentliga organ, frivilligorganisationer, föreningar, universitet, högskolor och forskningsinstitut samt internationella offentliga organisationer. Stöd till andra typer av organisationer utesluts inte.

Läs mer om höstens utlysning och utlysningsvillkorenöppnas i nytt fönster

Planera och förbered ansökan om medfinansiering från AMIFöppnas i nytt fönster

Läs mer om projekt som tidigare beviljats stöd från AMIFöppnas i nytt fönster

--------------

Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden ska i Sverige bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet. Projekt inom asyl, integration och laglig migration samt återvändande beviljas medfinansiering med 75%. AMIF förvaltas av Migrationsverket, på uppdrag av regeringen.