2017-10-16

Utlysning för insatser inom migrations- och integrationsområdet är förlängd

Utlysningsfönstret för höstens utlysning från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF, har förlängts och stänger den 1 december 2017. Organisationer kan ansöka om 75% medfinansiering för projektidéer inom asyl, integration eller återvändande.

information om ny utlysning

Insatser med stöd från AMIF ska bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik och har tredjelandsmedborgare som målgrupp. I den öppna utlysningen går det att ansöka om medfinansiering inom samtliga mål i Sveriges nationella program. Totalt kan ca 300 miljoner SEK fördelas, beroende på fondens anslagstilldelning.

– Vi hoppas att aktörer med spännande och intressanta projektidéer inom migrationsområdet tar chansen att söka stöd i höstens utlysning från AMIF, säger Mikael J. Zaar, ansvarig chef på Migrationsverket.

Fondens medel kan sökas av statliga myndigheter och kommuner, lokala och regionala offentliga organ, frivilligorganisationer, föreningar, universitet, högskolor och forskningsinstitut samt internationella offentliga organisationer. Stöd till andra typer av organisationer utesluts inte.

Läs mer om höstens utlysning och utlysningsvillkoren

Se filmer från informationsseminariet den 15 september
Planera och förbered ansökan om medfinansiering från AMIF 
Läs mer om projekt som har beviljats stöd från AMIF

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden ska i Sverige bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet. Projekt inom asyl, integration och laglig migration samt återvändande beviljas medfinansiering med 75%. AMIF förvaltas av Migrationsverket, på uppdrag av regeringen.