2017-10-18

Ny version av projektrummet tas i bruk

Funktionen för fonderna uppgraderar projektrummet och en ny version av systemet kommer att tas i bruk den 20 november 2017. Det innebär, för er som planerar att ansöka om stöd från AMIF, att ni i projektansökan enbart kan välja ett specifikt mål och därtill ett nationellt mål.

För att kunna hantera ansökan om stöd i den nya versionen av projektrummet kommer funktionen för fonderna, i samband med att det nya systemet tas i bruk, att ta bort de nationella mål som är överflödiga ansökan om stöd, så att endast ett nationellt mål återstår. När utlysningen stänger och den formella granskningen påbörjas av funktionen för fonderna kommer ni genom ett kompletteringsförfarande att få möjlighet att välja det nationella mål som passar för er ansökan om stöd.