2018-01-25

Var med och påverka AMIF efter 2020

EU-kommissionen påbörjar nu sitt arbete att formulera ramverket för nya fonder när bland annat AMIF avslutas år 2020. Via en öppen enkät samlar kommissionen in synpunkter på både framtida behov och nuvarande förvaltning av fonderna.

Svaren på enkäten kommer att vara en del i arbetet med att sätta ett nytt regelverk på EU-nivå. Nya regelverk inför kommande programperiod ska ge medlemsstaterna rätt förutsättningar att formulera ett nytt nationell program utifrån de behov Sverige kommer att ha framöver. Här finns alltså en möjlighet att påverka vilken typ av projekt som kan drivas i Sverige efter år 2020.

Enkäten är utformad för att samla in synpunkter från aktörer i alla medlemsstater om framtida behov. Frågorna handlar både om prioriteringar framöver och om förvaltningen av det nationella programmet idag. Enkäten kan besvaras enskilt eller organisationsvis. Den kan besvaras anonymt, men det finns också en uppmuntran att vara öppen med sina svar genom att registrera sin organisation. Därutöver finns det möjlighet att inkludera bilagor, till exempel ett PM med en egen analys av framtida behov och förvaltning av fonden. Länk till kommissionens enkät finns nedan.

Public consultation on EU funds in the area of migrationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges nuvarande nationella program för AMIF är Sveriges tolkning av de målsättningar som finns för fonden på EU-nivå. De gemensamma EU-reglerna för nuvarande AMIF finns i EU-förordning 514/2014 med allmänna bestämmelser för asyl- migrations- och integrationsfonden.

Rådets förordning nummer 514/2014PDF

Det nationella programmet för AMIFPDF