2019-02-27

Projektrummet stängt för systemunderhåll

Projektrummet kommer tillfälligt att stängas ner för oplanerat systemunderhåll.

Mellan den 2019-02-27 och 2019-03-11 kommer projektrummet att vara stängt.
Under denna tid kommer det inte gå att logga in i systemet och inga ansökningar kan skickas in.
Redan inkomna ansökningar hanteras som vanligt av oss på fonden.  

Om du har frågor  är du välkommen att kontakta fonderna@migrationsverket.se eller någon av handläggarna i ditt projekt.