2019-03-06

Öppen utlysning under våren

Under våren kommer Funktionen för fonderna (AMIF) att hålla en öppen utlysning. Just nu pågår planering och en mängd förberedande insatser för att så snart som möjligt kunna ge mer detaljerad information.

Inom kort så kommer det finnas mer information här på vår webbplats kring:

  • När utlysningen öppnar
  • Vilka områden som kommer att vara öppna i utlysningen
  • Hur mycket medel som kommer att lysas ut

Mer information om olika målområden vi arbetar mot kan du läsa om i det nationella programmetPDF

Om du vill stämma av en projektidé är du välkommen att vända dig till oss på fonden för diskussion och vägledning.
Maila till: fonderna@migrationsverket.se

AMIF