2019-09-03

"Projektet var en språngbräda – för att börja göra riktiga saker i livet"

"Lobben -utbildning och ledarskap" är ett projekt som gett asylsökande möjlighet att utbildas, utvecklas och inkluderas i ett socialt sammanhang i idrottsrörelsens regi.

Genom projektet har idrottsrörelsen gett de asylsökande möjlighet till en meningsfull fritid vilket är gynnsamt för snabbare språkinlärning, ökad självkänsla, ökat självförtroende, nya kontakter och därmed en snabbare etablering i det svenska samhället. 
Så skriver projektet i sin ansökan till AMIF 2017. Och idag vet vi resultatet!

Projektledare Maria Naalisvaara berättar:
"Projektet visade sig vara ett bra verktyg för att presentera samhället för målgruppen att leda individerna in i samhället genom idrotten.
Projektet har varit givande inte bara för målgruppen, utan för oss alla som varit med i utvecklingen. Vi har gjort en viktig samhällsinsats som vi är oerhört stolta över"

För att "Lobben" skulle bli lyckosamt fick projektet anpassa sitt arbetssätt flera gånger medan det pågick. När boenden lades ned, vilket försvårade kontakterna med målgruppen, började projektet med uppsökande verksamhet. Projektpersonal besökte alla platser där det fanns möjlighet att träffa målgruppen – språkcaféer, på torg, utanför affärer, på biblioteket, på migrationsverket och vid olika nätverksträffar. Projektet arbetade proaktivt och det gav resultat.

De aktiviteter som planerades utgick från målgruppens behov och färdigheter och deltagarna fick en individuell plan där vissa delar var obligatoriska som till exempel utbildning i olika samhällsviktiga frågor, ledarskap, jämställdhet, HLR och olika idrottsgrenar.

Projektdeltagarna har haft möjlighet att arbeta inom flera olika roller i föreningarna som till exempel, volontärer vid olika idrottsevenemang, administratörer, vaktmästare, medverkat som ledare i barngrupper, mm.
Deltagarna fick vara med i projektet i 6 månader för att sedan lämna sin plats till andra asylsökande. På så sätt hade projektet möjlighet att erbjuda 142 ungdomar plats i projektet i stället för de planerade 90.

Läs två deltagares berättelser

Fakta om Lobben:

  • Projektperiod 2017-09-01--2019-08-31 
  • Projektet genomfördes av idrottsförbund i tre distrikt: Gävleborg, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen (projektägare)