Slutkonferens för Stadsdelsmammor 2.0

I slutet av januari hade projekt Stadsdelsmammor i Helsingborg sin slutkonferens. Projektet som har pågått i drygt tre år avlutas med fina resultat.

Projektledare Khawla Ibrahim

Projektledare Khawla Ibrahim.

Bland de 140 gästerna så fanns bland andra representanter från systerorganisationerna från Norge och Danmark.

­– Stadsmammor har sedan tidigare ett etablerat samarbete med grannländerna och nu, på uppmuntran av Nordiska Ministerrådet, ska ett nordiskt nätverk bildas där Helsingborgs projekt tar en ledande roll, berättar projektledare Khawla Ibrahim.

Syftet med projekt Stadsdelsmammor 2.0 är att tredjelandsmedborgares sociala isolering ska brytas, att deras delaktighet i samhället ska öka samt att de ska närma sig arbetsmarknaden. Verktyget för att klara detta är stadsdelsmammor och multicaféer. Genom stadsdelsmammorna, och deras anknytning till området, når man målgruppen tredjelandsmedborgare.

Resul­taten talar sitt eget språk

  • 61 stadsdelsmammor har blivit utbildade inom projektet.
  • 58 av 61 stadsdelsmammor har gått vidare till arbete eller studier-
  • Drygt 1500 tredjelandsmedborgare har fått råd och stöd genom projektets mötesplatser.
  • Fyra multicaféer har etablerats och fungerar.

Metoden blir en del av ordi­narie verk­samhet

Den arbetsmetod projektet framgångsrikt har utvecklat kan nu bli en del av den ordinarie verksamheten i Helsingborgs stad.

­– 165 nationaliteter bor i Helsingborgs stad. Ni är brobyggare mellan det svenska samhället och era kulturer. Ni gör stora insatser och ni är förebilder för alla kvinnor. Så sträck på er, känn er stolta. AMIFs projekt Stadsdelsmammor är ett av våra viktigaste projekt i staden. Och det är inte slut, vi ska implementera det i stadens organisation. Vi vill att det ska växa och utvecklas. Och till sist – vi vill att vid sidan med Stadsdelsmammor finns och också Stadsdelspappor. Det är nästa uppdrag för er, berömde Palle Lundberg, Stadsdirektör i Helsingborgs stad Stadsdelsmammor.

Nu börjar en ny etapp i Stadsdelsmammornas verksamhet – i stadens regi. Om det blir som ett företag, en ideell förening eller en annan form av verksamhet får tiden ska utvisa.

Stadsdelsmammor 2.0

Stadsdelsmammor 2.0 under slutkonferensen. Foto: Marina Andersson