De som inte får stanna - Att implementera återvändandepolitik

Så lyder underrubriken på Delmis rapport om återvändande. Återvändandefrågan har sedan en tid tillbaka stått högt på agendan i den offentliga debatten. Trots detta har det producerats relativt lite forskning på området. 

Delmis rapport, som är den första i en serie av studier kring återvändande, uppmärksammar särskilt genomförarledet och implementeringsfrågor kopplade till återvändandeområdet, och bidrar således med viktig ny kunskap.

Under perioden 1999–2018 har svenska myndigheter fattat mer än 300 000 beslut om återvändande. De som inte får stanna förväntas återvända frivilligt till ursprungslandet, men vi vet av erfarenhet att en stor andel inte gör det. Genom en analys av materialet, som i första hand består av ett 40-tal intervjuer, försöker denna rapport utifrån ett styrnings- och implementeringsperspektiv ge svar på frågan om varför diskrepansen mellan mål och utfall är så pass stor på återvändandeområdet.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden finansierar projekt inom hela återvändandekedjan med fokus på viktiga och svåra frågor som tidig information till asylsökande, samverkan mellan myndigheter nationellt och internationellt samt praktiskt verkställighetsarbete.

Läs Delmis rapport om återvändande via länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Asyl-, migrations-, och integrationsfonden