Nya projekt 2019

Under 2019 beslutade Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) om medfinansiering för totalt 288 miljoner kronor till nya projekt.

AMIF ska genom det nationella program­met, bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Den ska värna asylrätten och inom ramen för den reglerade invandringen underlätta rörlighet över gränser, främja behovsstyrd arbetskraftsinvandring och ta tillvara migrationens utvecklingseffekter.

Under länkarna kan du läsa mera om hur varje projekt ska bidra till utvecklingen under respektive mål.

Asyl

PPD - Pilot för papperslös överlämning av domstolsärenden

Integ­ra­tion och laglig migra­tion

BIU Online 2.0

Den G(l)ömda resursen

eDAR

Ensamkommande i jobb

Förlängning 2019

Hela Vägen in i Arbete

Hubbar för digital kompetens

Hållbar integration i Åre

I-HUB - Öppna förskolan

In Åmål

Integration Gävleborg 2.0

Kapacitetshöjande samverkan

Korta etableringen

Kulturdialog genom tolk

Projekt Yrkesvärd

Samlad ingång- Flytta till Sverige

Stöd vid familjeåterförening

Vägen mot arbete

Öppenhet och delaktighet

Åter­vän­dande

Alternativ till förvar - under lupp

ARLO/RDO

RLO II

Återvändande & Återintegration