AMIF söker utvecklingsprojekt inom integration- och migrationsområdet

Funktionen för fonderna utlyser 100 miljoner kronor för Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden i Sverige (AMIF). Utlysningen är öppen mellan den 23 mars och 15 april 2020.

Två mål i Sveriges nationella program är öppna vid utlysningen. Det går att genomföra flera typer av aktiviteter för att möta programmets mål inom:

  • Integration och Laglig Migration
  • Återvändande

AMIF kan medfinansiera projekt med upp till 75 procent av stödberättigade kostnader.

Läs mer under "Aktuell utlysning"

Prenu­me­rera på nyheter?

mejla: Prenumeration till fonderna@migrationsverket.se