Ny rapport: Rätts­liga kvali­teten ökade 40 procent efter projektet Asyl­rät­tens kärna

Pilotprojektet Asylrättens kärna ledde till en förbättring av den rättsliga kvaliteten i asylärenden. Det visar en ny analysrapport. Den genomsnittliga förbättringen blev 40 procent.

Det var en betydande del av asylprövningen som berördes av projektets utbildningspilot som pågick 2018-2019, och där slutredovisningen nu är klar. Från 15 enheter fick två erfarna beslutsfattare, som bildade primärgrupp, delta i en omfattande extern utbildningsinsats. Dessa beslutsfattare fick sedan i uppdrag att sprida sina nya kunskaper vidare till kollegorna på respektive enhet, sekundärgruppen.

Projektet har haft ett nära samarbete med externa forskare från olika akademiska discipliner, såsom psykologi, kognitionsvetenskap, statsvetenskap och juridik. Den skräddarsydda utbildningen togs fram i samarbete mellan forskarna och verkets egna experter.

Utbildningen bestod av två träningsprogram. Det ena tog sikte på utredningssituationen och innehöll moment om intervjumetodik och minnespsykologi. Det andra träningsprogrammet riktar in sig på beslutsskrivningen och fokuserar på bedömningen av framtida risk, användandet av landinformation och argumentationsanalys.

Biträdande rättschef Carl Bexelius menar att det tvärvetenskapliga angreppssättet med externa experter har varit en starkt bidragande framgångsfaktor.

Hör biträdande rättschefen berätta om utbildningspiloten: https://lnkd.in/drxgrFQ Länk till annan webbplats.