Stort intresse för AMIF!

Intresset för att bedriva utvecklingsarbete med AMIF-medel är fortfarande högt. Trots den korta ansökningstiden fick fonden in många intressanta projektidéer att ta ställning till.

I vår senaste utlysning, som öppnade i slutet av mars och stängde 15 april, fick vi in 37 ansökningar från organisationer som på olika sätt vill arbeta inom integration och återvändande. Två projekt har sökt inom särskilt mål återvändande och 35 inom integration. Bland de stödsökande organisationerna finns kommuner, länsstyrelser och frivilligorganisationer både enskilt och i partnerskap. Beslut om vilka projekt som beviljas stöd förväntas efter sommaren, och vi på AMIF ser fram emot att djupdyka i alla spännande ansökningar.

Hur hela ansökningsprocessen ser ut kan läsa mer om här.

Om du har frågor är du välkommen att vända dig till fonderna@migrationsverket.se

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Anmäl dig här