EU-FRANK bjuder in till slutkonferens

Migrationsverket och partners bjuder in till slutkonferens den 30 juni för att diskutera resultatet av EU-FRANK som är ett internationellt projekt och handlar om vidarebosättning inom EU.

EU-FRANK arrangerar konferensen Beyond EU-FRANK- The role of cooperation to increase capacity for resettlement to the European Union. EU-FRANK är ett internationellt projekt som leds av Migrationsverket med målet skapa förutsättningar för att vidarebosättning till EU ska kunna öka.

Konferensen kommer att adressera möjligheter och utmaningar kring operativt samarbete mellan vidarebosättningsstater inom EU. Genom inspirerande presentationer och paneldiskussioner som ger olika perspektiv på den framtida utvecklingen, genomförandet och hållbarheten av projektresultaten.

Mer information om evenemanget och registrering kan du hitta på projektets webbplats.