Funk­tionen för fonderna - ny orga­ni­sa­tion

Från den 1 juli har funktionen för fonderna, som förvaltar Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), en ny organisationsstruktur.

Funktionen leds, som tidigare, av avdelningschef Mari Mild som i den nya organisationen får två underenheter med varsin chef. De nya enheterna är fondenhet 1 (Norrköping) och fondenhet 2 (Sundbyberg).

Under tiden rekryteringen av två ordinarie enhetschefer pågår så är Anna Svensson tf enhetschef på fondenhet 1 och Anna Sjöberg tf enhetschef på fondenhet 2.

Funktionen består därutöver av knappt 30 medarbetare fördelade på de två orterna.