AMIF söker utveck­lings­pro­jekt inom inom asyl- och migrationsområdet

Funktionen för fonderna utlyser 20 miljoner kronor för Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden i Sverige (AMIF). Utlysningen, som endast är öppen för Migrationsverket, pågår mellan den 26 augusti – 14 september 2020.

Inom AMIFs område har Migrationsverket monopolställning inom vissa delar, exempelvis när det gäller att avgöra en fråga om uppehållstillstånd i första instans. Migrationsverket ansvarar också för att förvalta AMIF i Sverige. För att Migrationsverket inte ska konkurrera med andra aktörer om tillgängliga medel vid en öppen utlysning, finns möjlighet för Migrationsverket att lämna in förslag till projekt vid en verkställande utlysning.

De tre övergripande målen i Sveriges nationella program är öppna vid utlysningen, men endast nationella mål där Migrationsverket kan tänkas ha monopolställning är tillgängliga att ansöka inom.

AMIF kan medfinansiera projekt med upp till 75 procent av stödberättigade kostnader.

Om du har några frågor till fonden så är du välkommen att mejla till: fonderna@migrationsverket.se

AMIF