Bevil­jade projekt i den öppna utlys­ningen

Nyligen fick tio organisationer klartecken att genomföra projekt med stöd av Europeiska asyl, migrations och integrationsfonden, AMIF.

Den öppna utlysningen, inom ramen för Sveriges nationella program för Asyl-, migrations-, och integrationsfonden, pågick under mars-april 2020.
Projekten som beviljats medfinansiering återfinns inom särskilt mål Integration (9 st) och inom Återvändande (1 st). De nya projekten kommer att, utom i något enstaka fall, påbörja sina projekt i oktober 2020.

I den öppna utlysningen kom totalt 37 projektansökningar in.

På länken hittar du samtliga beviljade projekt 2020.