Kulturkartan - värderingar i kris och förändring

Under 40 år har forskarnätverket Word Values Survey intervjuat människor över hela världen om hur de ser på livet. Vilka värderingar och sociala normer råder? Hur står det till med utbildning, trygghet, jämlikhet och barns rättigheter? Hur är det att leva i Sverige om man är migrant från ett utomeuropeiskt land?

Steget är ofta längre än någon av oss kan ana. World Values Survey har intervjuat 10 000 migranter i Sverige som har lämnat sitt kulturella sammanhang för något helt nytt. Bi Puranen och Jim Frölander presenterar delar av det gigantiska intervjumaterialet genom ett digitalt seminarium. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10 000 migranters syn på Sverige. Ett seminarium av projekt, Den subjektiva integrationen 2.

Seminarieserien är inspelad den 9 november 2020 på Institutet för framtidsstudier som också är arrangörer.

Sedan oktober 2020 driver Stiftelsen Institutet för Framtidsstudier tillsammans med World Values Survey undersökningen vidare genom AMIF-projektet ”Den subjektiva integrationen 2”. Det syftar till att samla in och analysera subjektiv data över individers värderingar. Projektet kommer att bidra till kunskapsuppbyggnaden och ge rekommendationer vad gäller tidiga insatser inom samhällsorientering genom att kommunicera ett informationspaket om Sverige samtidigt som migranterna själva bidrar med sina synsätt. Länk till mer information om projektet.