Delmi-podden, en podcast om migration och forskning

Det av AMIF medfinansierade projektet ”Återvändande och återintegration” har beviljats ca 6,8 miljoner kronor för att undersöka återvändares egna erfarenheter av Sveriges migrationsprocess.

Studien, som publiceras senare i vår, siktar på att identifiera utmaningar i Sveriges befintliga stödstrukturer. Trots pågående pandemi har intervjuer genomförts med återvändare från Afghanistan och Irak och kommer vara ett viktigt underlag för framtida förbättringar av svensk migrationspolitik.

I trailern berättar programledaren, Ann-Louise Rönestål Ek, och Delmis kanslichef, Mattias Wahlstedt, mer om initiativet. Välkommen att lyssna!

Länk till trailern. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.