Stadsdelsmammor hjälper helsingborgare att förstå

Rätt kunskap och information. Det är två viktiga faktorer för att hindra smittspridningen av covid-19 – men även för att minska oron i samhället. I Helsingborg hjälper stadsdelsmammorna till att kommunicera med invånare som kan vara svåra att nå.

Idén kommer från ett nätverk som vi är med i med Norge och Danmark som heter “Nordic Neighbourhood Mothers”. I Oslo har man en jourtelefon där man svarar på frågor från invånarna. Folk behöver information, för det är inte alla som vet vad som gäller med corona. Folk är förtvivlade och förvirrade och de hänger inte riktigt med på vad som händer i samhället, berättar Khawla Ibrahim som är processledare på arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad.

För att möjliggöra stadsdelsmammornas initiativ har Helsingborgs stad utvecklat en handbok och utbildning i kommunikationsstöd för arbetet med covid-19. Materialet uppdateras kontinuerligt med nya frågor och svar. Staden har även ordnat mobiltelefoner som mammorna turas om att använda för att tjänstgöra under bestämda tider. Alla involverade ställer upp på frivillig bas. Deras arbete gynnar hela Helsingborg och samhället.

Läs mer om Stadsdelsmammor 2.0

Projekt Stadsdelsmammor startades genom medfinansiering från AMIF. Projektet pågick mellan augusti 2016 till mars 2020.