Inspirerande föreläsning med BIU Online 2.0

I mitten av april anordnande AMIF en inspirationsföreläsning tillsammans med ett av fondens projekt, BIU Online 2.0. Temat för föreläsningen var digitala utmaningar inom projektens verksamhet i arbetet med AMIF:s målgrupp.

BIU Online har lagt ned mycket arbete för att både hjälpa målgruppen att ta till sig digitala hjälpmedel och samtidigt ställa om sin egen verksamhet till distansarbete.

För att ge projektet möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter, och ge andra AMIF-projekt tillfälle att mötas, så arrangerades inspirationsföreläsningen. Nära tjugo projekt deltog. I sin vardag möter de olika typer av utmaningar med omställningen till en mer digital arbetsplats.

BIU Online delade med sig av tips hur man skapar engagemang i en digital värld med hjälp av olika verktyg. Projektet berättade också hur man kan tänka då man anpassar utbildningsmaterial till personer med olika förkunskapsnivåer av digitala hjälpmedel och med olika utbildningsbakgrund.

Under seminariet delades deltagarna upp i mindre grupper för att få möjlighet att dela erfarenheter och kunskap om olika verksamheters utmaningar och få tips av varandra. Projekten fick även ta fram konkreta förslag på hur de kan förbättra sin verksamhets digitala användning. BIU Online påpekade hur viktigt det är att ge stöd och tid för medarbetare inom verksamheten, så att de känner sig bekväma i den digitala världen, och i sin tur kan stötta målgruppen på bästa sätt.

Utöver de tips projekten fick från BIU Online värdesattes mervärdet av att möta andra projekt och dela sina erfarenheter och utmaningar genom seminariet. Av den positiva återkoppling AMIF fått från seminariedeltagarna så planerar fonden att genomföra fler liknande sammankomster för projekten framöver.

Vill du veta mer om seminariet eller fonden? Har du frågor, kontakta fonderna@migrationsverket.se

Deltagare seminariet med BIU Online