AMIF uppmärksammar Europadagen

Med anledning av Europadagen vill Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) lyfta fram de projekt som alla bidragit till fondens programgenomförande för Sverige. Närmare 80 projekt runt om i landet har beviljats medfinansiering under fondens pågående programgenomförande, 2014-2020.

EU flaggan

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) har i uppgift att, genom förvaltandet av EU-kommissionens pengar, möjliggöra insatser som möter Sveriges behov på migrationsområdet. I Sverige ska AMIF, genom ett nationellt program­, bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Denna politik ska värna asylrätten och inom ramen för den reglerade invandringen underlätta rörlighet över gränser, främja behovsstyrd arbetskraftsinvandring och ta tillvara migrationens utvecklingseffekter. Fonden medfinansierar projekt med tredjelandsmedborgare som målgrupp. Närmare 80 projekt runt om i landet har beviljats medfinansiering under fondens pågående programgenomförande, år 2014-2020, av dem finns det projekt som pågår tom år 2022. 

Sveriges nationella program 2014-2020 för AMIF Pdf, 217.8 kB.

AMIF finansierar projekt från en mängd olika stödmottagare i hela Sverige, kommuner, högskolor/universitet, stiftelser och organisationer. Projekt där insatserna kan vara allt från kommunala integrationsprojekt, att stötta personal som möter barn och unga i migrationsprocessen, utveckla system för prövning av migrationsärenden till coachning och nätverk för nyanlända. Det vanligaste projektet AMIF stöttar är ett integrationsprojekt i en kommun, men fonden finansierar även projekt inom asyl och återvändande såsom forskningsprojekt kopplat till högskolor eller universitet och myndighetsprojekt med utsänd personal i olika länder och i samarbeten inom EU. Just nu pågår ett 30-tal projekt och fonden har beviljat drygt 135 miljoner EURO hittills i det nuvarande programgenomförandet

Läs mer om AMIF-projekten i projektbanken.

Du följa fondens arbete med nästkommande programperiod 2021-2027.