Barnets bästa vid åter­vän­dande

Strömsunds kommun har lämnat in sin slutrapport för projektet Barnets bästa vid återvändande (BBÅ). Projektet har genomförts tillsammans med projektpartnerna Migrationsverket och Länsstyrelsen Jämtland. Projektets mål har varit att deltagarna i projektet har fått ökad kompetens och bättre förutsättningar för lokal samverkan kring frågor som berör barn utan vårdnadshavare som skall återvända till sitt hemland.

Projektet BBÅ har framgångsrikt arbetat med kunskapshöjande insatser för deltagare inom både offentlig verksamhet och i civilsamhället som möter målgruppen, barn utan vårdnadshavare som ska återvända till sitt hemland. Projektet har nått ut till 1060 deltagare och tagit fram nytt och vidareutvecklat befintligt material om asylprocessen och återvändande, såsom handledning, processtöd, broschyrer, utvecklat en berättelse om att söka asyl ensam till Migrationsverkets app stories och mycket mera.  Delar av det framtagna materialet vänder sig till personer som i sitt uppdrag möter målgruppen, medan andra delar riktar sig direkt till målgruppen. Projektets material är publicerat på www.begripligt.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bild på en person med en resväska i väntan på taxi

Bild på en person med en resväska i väntan på taxi Foto: Migrationsverket

Utmaningar i projektet har varit att anpassa insatserna efter att den tillfälliga begränsningslagen infördes. Lagen ledde till att ett minskat antal asylsökande barn utan vårdnadshavare kom till Sverige, som i sig minskade och ändrade medverkande kommuners förutsättningar för deltagande i projektet. Trots det redovisar projektet att nio lokala samverkansmodeller och en regional samverkansmodell som omfattar åtta kommuner har implementerats. Därtill nådde projektet ut till civilsamhället på ett sätt som inte var tänkt på från början.

Projektet har fört upp barnets bästa på agendan och bidragit till en attitydförändring och förändrad syn på asyl- och återvändandeprocessen hos personer som möter målgruppen, vilket bidrar till en mer förutsägbar och trygg återvändandeprocess för barn utan vårdnadshavare som ska återvända.

Läs mer om projektet här