Stort intresse för nya AMIF 2021-2027

Den 30 september anordnade funktionen för fonderna ett digitalt informationsseminarium om den nya programperioden för AMIF 2021-2027. Intresset för seminariet visade sig vara över förväntan, över 200 personer från offentlig förvaltning, privat företagande, forsknings- och utbildningsinstitutioner samt civilsamhället anmälde sig till mötet.

Seminariet handlade om AMIFs regelverk, krav på projekt, den nya projektansökningstjänsten och fondens utlysningar framåt. Fondens avsikt för den nya programperioden är att arbeta på ett cykliskt och systematiskt sätt med ett huvudsakligt utlysningstillfälle per år.

– Nu väntar fonden på att Europeiska kommissionen ska godkänna det nationella programmet för Sverige. Planen är att det ska beslutas runt årsskiftet berättar Marina Andersson, projektkoordinator på funktionen för fonderna, som höll ihop seminariet.

Efter godkännandet kan fonden öppna den första utlysningen för programperioden 2021-2027. Utlysningen kommer då att rikta sig till stora projekt som omsätter 50 miljoner SEK eller mer och som planeras att pågå under flera år. Detta för att få en stabil grund för en framtida måluppfyllelse av Sveriges program. De intressenter som har planer för ett projekt i denna storleksordning är välkomna att testa sin idé i vårt webbformulär eller kontakta fondens experter.

Om du har frågor kontakta fonderna@migrationsverket.se

Europaparlamentet i Strasbourg

Europaparlamentet i Strasbourg