Förbe­reder starten för AMIF 2021–2027

Funktionen för fonderna arbetar för fullt med att förbereda starten av den nya programperioden för AMIF, 2021–2027. En del förutsättningar kring programmet är klara, såsom EU-förordningar och nationella regelverk, medan andra förutsättningar ännu inte är på plats.

Den viktigaste återstående delen för att kunna starta igång programperioden är det nationella programmet, där nationella behov och insatser för perioden beskrivs. Det pågår en dialog med kommissionen kring detaljer i programmet, medan de stora dragen, dvs. målområden och övergripande insatser är klarlagda. Liksom för andra fonder har AMIF:s nationella program ännu inte godkänts av EU-kommissionen, men utifrån den pågående dialogen förväntar vi oss att kommissionen ska godkänna det nationella programmet i början av 2022. Så snart programmet är godkänt kan vi också starta upp utlysningar om tilldelning av medel inom ramen för den nya programperioden.

Nytt system

Utöver det nationella programmet arbetar funktionen för fonderna också med att ta fram ett nytt ärendehanteringssystem i samarbete med Tillväxtverket. Det nya systemet, NYPS, förväntas tas i bruk under december månad och kommer att innebära ett nytt sätt att söka medel på för stödsökande. Vi återkommer med mer information kring detta inför kommande utlysningar.

Ny webb­plats

Inom ramen för den nya programperioden för AMIF kommer vi också att ta fram en ny webbplats. Vi finns fortsatt på Migrationsverkets webbplats men utvecklar här en ny del för den nya fonden. Håll utkik på webben kring förändringar och nyheter. Vi håller er uppdaterade här på hur detta arbete går.

Läs mer om nya programmet 2021–2027

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev

Europeiska Unionen