Slutkonferens för RLO II

Fredagen den 12 november höll AMIF-projektet RLO II sin slutkonferens i Stockholm. Projektet bedrivs inom det specifika målet återvändande och har till uppgift att utveckla samarbete mellan Sverige och Afghanistan.

Projektet har omfattat förnyad placering av en återvändandesambandsman i Kabul, Afghanistan under två år.

Under konferensen delade återvändandesambandsmannen Anders Schogster och den senast utsände ambassadören i Kabul, Torkel Stiernlöf med sig av sina reflektioner om situationen i Afghanistan.

Projekt RLOII bedrivs inom det specifika målet återvändande och har till uppgift att utveckla samarbete mellan Sverige och Afghanistan samt utforska nya samarbetsområden med fokus på att utveckla metodiken för ett samordnat, hållbart och humant återvändande samt ett mottagande som även inkluderar gruppen särskilt utsatta personer.

Projektet kommer att avslutas i slutet av 2021, vilket är ett år i förtid. Detta med anledning av sambandsmannen inte längre kan vara verksam i Afghanistan och att de frågor och den verksamhet RLO II bedrivit är svåra att genomföra under rådande omständigheter i landet.

Slutkonferens RLO II Foto: Maja Nordberg

Slutkonferens RLO II Foto: Maja Nordberg