Utlysning till Migrationsverket

Den 15 december öppnar den första utlysningen av medel inom Asyl-, migrations- och integrationsfondens nya programperiod 2021-2027. Den vänder sig enbart till projekt inom Migrationsverket.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) söker i den här utlysningen projekt som genomförs av Migrationsverket och lyser ut medel till Migrationsverket utan konkurrens med andra sökande. Aktuell utlysning avser projekt inom områden där programmets mål och Migrationsverkets uppdrag sammanfaller.

AMIF söker i den här utlysningen projekt inom två av programmets specifika mål:

  • specifikt mål 1 Asylområdet och
  • specifikt mål 2 Laglig migration- och integrationsområdet.

Utlysningen är öppen mellan den 15 december till den 1 februari kl. 17:00.

Här finns utlysningstexten i sin helhet. Pdf, 410.2 kB, öppnas i nytt fönster.

EU fondlogga