Ökad kunskap genom digitala hubbar

AMIF-projektet Hubbar för digital kompetens har som mål är att ta fram en modell för systematiskt arbete för att öka den digitala kompetensen hos tredjelandsmedborgare (TLM). Man vill därigenom skapa förutsättningar för att alla ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att delta i samhället.

Just nu pågår utvecklingen och modellen testas i olika miljöer där flera segment av målgruppen får nyttja de nyetablerade digitala hubbarnas tjänster och utbildningar. Målgruppen ombeds lämna synpunkter på hubbarnas utbud och på så sätt tjänar de som en kompass för modellens utveckling. Man stävar efter att den ska vara flexibel för att kunna anpassas till olika undervisningsaktörers förutsättningar.

Nära samar­bete med SFI

I december besökte fonden projektets digitala hubb på SFI Risbergska i Örebro, där drygt 1000 elever finns inskrivna. Projektet valde att placera hubben just där för att det finns både anpassade lokaler och tekniska möjligheter samt en bred krets av användare av hubbens tjänster. Ett nära samarbete med SFI är etablerat, där skolans rektor Mattias Molin främjar hubbens satsningar och skapar förutsättningar för projektets verksamhet. Materialet som finns framme utvärderas nu av lärare med syfte att inkludera projektets utbildningar i skolans läroplan.

­-I nuläget har 120 elever (TLM) provat hubbens tjänster och kommer nu med synpunkter på hur den fungerar. Deras synpunkter kommer att utvärderas för att ta fram ett anpassat utbildningsprogram och prioritera områden där kunskaper hos målgruppen saknas som mest, berättar Aida Baxholm, projektledare på länsstyrelsen Örebro.

Inter­na­tio­nellt intresse

Projektet har även marknadsfört sig internationellt och man har skapat kontakter med ett finskt AMIF-projekt som vill ta del av projektets material för att implementera det i sin verksamhet.

Under sitt besök i Örebro fick EU-minister Hans Dahlgren bekanta sig med projektet. Ministern berömde projektet och poängterade dess stora betydelse för målgruppen.

Nawal Nima Ghata, delprojektledare, Örebro,

Aida Baxholm, projektledare, Nawal Nima Ghata, delprojektledare Örebro samt Abdinour Abdulahi, delprojektledare Lindesberg Foto: Marina Andersson