Vi bygger om webben!

Webbplatsen ses över för att möta nya krav och förväntningar i och med uppstarten av den nya programperioden för Asyl-, migrations och integrationsfonden 2021-2027.

Utseendet på ingångssidan är förnyad och understrukturen i vänstermenyn är ny.

För programperioden 2014-2020 är informationen densamma som innan. Så för er som ännu bedriver projekt inom ramen för AMIF 2014-2020 är informationen, rutiner och manualer oförändrade. Bara paketerat på lite annat sätt.

En ny rubrik har tillkommit på webbplatsen och det är delen om den nya programperioden som just nu håller på att startas upp.
Ni hittar information om den under programperiod 2021-2027. Ännu så länge finns inte så mycket information där men varefter material blir klart kommer webben att fyllas på.

Förutom att vi bygger om webben så pågår en hel del annat utvecklingsarbete på funktionen för fonderna mer om det kan ni läsa här. Förbe­reder starten för AMIF 2021–2027 - Migrationsverket

Som oftast när man bygger om kan det blir lite rörigt en period. Vi ber er ha överseende kring det när ni besöker vår webbplats.

Om ni har frågor om webben är ni välkomna att kontakta fonderna@migrationsverket.se