Förbe­reder starten för AMIF 2021–2027

Funktionen för fonderna arbetar för fullt med att förbereda starten av den nya programperioden för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) 2021–2027. En del förutsättningar kring programmet är klara, såsom EU-förordningar och nationella regelverk, medan andra förutsättningar ännu inte är på plats.

Den viktigaste återstående delen för att kunna starta igång programperioden är det nationella programmet, där nationella behov och insatser för perioden beskrivs. Det pågår en dialog med EU-kommissionen kring detaljer i programmet, medan de stora dragen, det vill säga målområden och övergripande insatser är klarlagda. Liksom för andra fonder har AMIF:s nationella program ännu inte godkänts av EU-kommissionen, men utifrån den pågående dialogen förväntar vi oss att det ska ske i början av året. Under tiden planerar funktionen för fonderna för utlysningar som ska öppnas under 2022. Så snart programmet är godkänt av EU-kommissionen kan vi också fatta beslut om tilldelning av medel inom ramen för den nya programperioden.

Utlysningsplanen hittar ni här.

Nytt system

Utöver det nationella programmet arbetar funktionen för fonderna också med att ta fram ett nytt ärendehanteringssystem i samarbete med Tillväxtverket. Det nya systemet, NYPS, förväntas tas i bruk under december månad och kommer att innebära ett nytt sätt att söka medel på för stödsökande. Vi återkommer med mer information kring detta inför kommande utlysningar.

Ny webb­plats

Inom ramen för den nya programperioden för AMIF utvecklar vi en ny webbplats.
Läs artikeln om hur arbetet löper på.

Läs mer om nya programmet 2021–2027

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev