Planerade utlysningar år 2022

Under ett par månader kring årsskiftet genomfördes den första utlysningen av medel inom Asyl-, migrations- och Integrationsfonden (AMIF) 2021-2027. Utlysningen genomfördes utan konkurrens mellan aktörer och riktades till Migrationsverket.

Fonden sökte efter projektidéer hos Migrationsverket inom uppdrag som sammanfaller med det nationella programmets önskade effekter och övergripande resultat. Migrationsverket lämnade in fyra ansökningar och ansöker sammanlagt om närmare 280 miljoner kronor. Fonden handlägger för tillfället ansökningarna och har inte fattat beslut än.

Våren 2022 kommer att innebära flera möjligheter att ansöka om projektmedel. Vid två utlysningar kommer samtliga aktörer på migrations-, integrations- och återvändandeområdet kunna söka projektmedel. Vid ett tillfälle kommer vi att efterfråga projekt med en budget omkring 50 miljoner kronor som ska löpa under minst tre år. Därefter planerar vi att öppna för ansökningar för projekt med en budget omkring 10 miljoner kronor. Under våren kommer också Migrationsverket och Polismyndigheten att få möjlighet att ansöka om medel för projekt där respektive uppdrag överensstämmer med det nationella programmet. Preliminär information om samtliga utlysningar finns här. Se utlysningsplanen för 2022

AMIF 2021-2027 består av dubbelt så mycket medel som AMIF 2014-2020. Vi har därför valt att inleda genomförandet av AMIF 2021-2027 med att öppna för projektansökningar med en stor budget, för att få ett bra nyttjande av fondmedel som så tidigt som möjligt kommer målgruppen till nytta. Information om utlysningar för år 2023 och framåt kommer att publiceras på webbplatsen under hösten 2022.