Med anledning av situationen i Ukraina

Med anledning av kriget i Ukraina får Migrationsverket och funktionen för fonderna frågor om situationen kommer att påverka tilldelningen av medel från EU-kommissionen till Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och komma att påverka det nationella programmet.

Det finns idag ingen anledning att tro att EU-kommissionen skulle stoppa finansieringen av AMIF. Budgeten för den kommande sjuårsperioden är beslutad sedan ett tag tillbaka och det finns inte någon information som visar på att detta beslut skulle brytas upp. Vi på funktionen för fonderna arbetar vidare som tidigare och planerar att öppna en utlysning den 24 mars för stora projekt.

Läs mer Planerade utlysningar - Migrationsverket