Utlysningar öppnar 24 mars

Migrationsverket öppnar utlysningar för projekt inom Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden i Sverige (AMIF) 2021-2027.

Den 24 mars öppnar Migrationsverket den andra utlysningsomgången inom AMIF, programperiod 2021-2027.

Tre separata utlysningar öppnas:

  • En icke-konkurrerande utlysning öppnar för Polismyndigheten för projekt inom återvändandeområdet. Här söker vi projekt där polisens myndighetsuppdrag sammanfaller med det nationella programmets mål.
  • Två konkurrerande utlysningar öppnar för stora projekt som kommer att arbeta inom asyl-, integration- eller återvändandeområdet. Med stort projekt menas projekt med en total budget om 50 miljoner kronor respektive 45 miljoner kronor och som kommer att pågå under tre år eller längre. Två separata utlysningar öppnar, utlysningarna skiljer sig åt exempelvis med avseende på vilken typ av projekt som kan finansieras samt hur stor andel av projektet AMIF kan finansiera om ansökan beviljas.

Huvudsaklig finansieringsgrad för AMIF-projekt är 75 procent av projektets kostnader. I vissa fall kan projekt finansieras till 90 procent av kostnaderna. 90 procent finansiering gäller vissa typer av projekt inom specifikt mål 1-3. Inom specifikt mål 2 gäller möjligheten till 90 procent finansiering dessutom endast vissa aktörer.

Vilka krav som gäller för att ansöka om 75 respektive 90 procents finansiering av ett projekt framgår av respektive utlysningstext.

Läs mer om respektive utlysning under Aktuell utlysning.

När det nationella programmet har godkänts av Europeiska kommissionen kommer programmet att publiceras på webbplatsen.