Ansökningsseminarium den 6 april

Asyl-, migrations- och integrationsfonden öppnade den 24 mars tre separata utlysningar. Med anledning av det har vi nöjet att bjuda in till ett ansökningsseminarium onsdagen den 6 april. 

Ansökningsseminariet syftar till att ge de aktörer som passar utlysningarnas inriktning och omfattning, ett stöd och en vägledning i ansökningsprocessen.

Välkommen till er aktörer som,

  • Planerar för projekt under minst 3 år
  • Har en total budget på minst 50 miljoner kronor, respektive 45 miljoner kronor, i de konkurrerande utlysningarna
  • Passar något av de öppna mål som just nu är aktuella

Passar utlysningarnas kriterier in på din projektidé?

När: Onsdagen den 6 april 2022, kl. 10.00-12.00 via Skype (seminariet har redan varit)

Vilka krav som gäller för att ansöka om 75 respektive 90 procents finansiering av ett projekt framgår av respektive utlysningstext. Läs mer om aktuella utlysningar här.

Ta gärna del av vår handbok, den ger dig stöd och råd som är bra inför din ansökan.

I anslutning till ansökningsseminariet kommer det att finnas möjlighet att boka sig för individuella samtal för vägledning.

Om du har frågor kopplade till utlysningarna kontakta: fonderna@migrationsverket.se