Handbok - Att ansöka om stöd

Under rubriken Handbok finns information till er som vill ansöka om stöd från Asyl-, migrations-, och integrationsfonden (AMIF) inom ramen för programperioden 2021-2027.

I avsnittet Att ansöka om stöd presenteras information och råd som hjälp i arbetet med att förbereda och att skriva en så bra ansökan som möjligt. Det beskrivs också hur ansökningsprocessen går till och vad som sker efter ett eventuellt bifallsbeslut.

Under våren kommer ytterligare information finnas under handboken. Just planeras innehåll för Att bedriva projekt. Innehållet kommer att publiceras under våren.